Грабни успеха сега с FRPA

Практическо обучение по Счетоводство и ТРЗ

Кои сме ние?

FRP Academy е част от групата на FRS Bulgaria – една от утвърдените счетоводни кантори в България. С годините работа в кантората през ръцете и умовете ни са минали стотици въпроси и казуси, намерили сме решението на безброй въпроси на нашите клиенти, натрупахме огромен опит и знания.

Основният проблем, пред който се изправяхме и така и не успявахме да разрешим, е свързан с качеството на знанията и нивото на уменията на колегите, с които трябва да работим. За съжаление образователната система в България все още не изгражда достатъчно подготвени и знаещи кадри.

Затова взехме решението на проблема в свои ръце и се заехме да изградим собствена школа по счетоводство и администриране на отношенията с персонала.

Защо да ни избереш?

  • Мисията ни е да подготвяме кадри, които да са готови да започнат работа веднага.
  • Наблягаме както на теоретичната, така и на практическата подготовка.
  • Идваме от практиката и знаем какво е необходимо, за да сте отлично подготвени.
  • Лекторите на академията непрекъснато поддържат високата си квалификация.
  • Ние сме гъвкави и можем да ви предоставим точно това, от което имате нужда.
  • Държим на качественото образование и не допускаме компромиси.

Какво предлагаме?

FRP Academy организира обучения в сферата на счетоводството, администрирането на отношенията с персонала и данъчното облагане.

Курсовете са най-разнообразни – от базови обучения по съответната тематика до краткотрайни специализирани лекции по специфични въпроси. Обученията са с и с различна продължителност – от едночасови видео уроци до такива с пълния, изискван от МОН, за признаване на професионална квалификация, хорариум от 960 учебни часа.

Обучения по ТРЗ

Обученията по администриране на отношенията с персонала, още познато като ТРЗ (труд и работна заплата или пейрол) са в основния фокус на FRPA.

Обучения по Счетоводство

Във FRPA сме влюбени в счетоводството и желаем да запалим тази страст и у младите колеги, а не просто да им предадем счетоводни знания.

Обучения по Данъци

Всеки счетоводител трябва да има познания за данъчното облагане. Обученията на FRPA са насочени към това да дават практически знания и умения.

Какво казват за нас?